วิธีการสั่งซื้อสินค้า

Odoo image and text block
 
1. ทำการสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.nstdashop.com เท่านั้น
2. เลือกสินค้าที่ต้องการทำการสั่งซื้อ
Odoo image and text block
3. กรุณา "ลงทะเบียน" เพื่อความสะดวกในการติดตามความเคลื่อนไหวของการสั่งซื้อสินค้า
Odoo image and text block
4. เลือกจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ
Odoo image and text block
5. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
Odoo image and text block


6.  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

Odoo image and text block