หนังสือมาใหม่

Odoo - Sample 1 for three columns

ปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อร่อย
พิมพ์ครั้งที่ 7

ราคา 200 บาท

Odoo - Sample 1 for three columns

ระบบส่งอาหารอัจฉริยะของพืช

ราคา 50 บาท

Odoo - Sample 2 for three columns

สนุกกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว...ใบเลี้ยงคู่

ราคา 50 บาท

Odoo - Sample 3 for three columns

การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง
(
 Pattern Recognition and Machine Learning )

ราคา 350 บาท

หนังสือขายดี

Odoo - Sample 1 for three columns

การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง
(
 Pattern Recognition and Machine Learning )

ราคา 350 บาท

Odoo - Sample 2 for three columns

กระดาษพับเครื่องบินลายโลโก้สมาคม

ราคา 40 บาท

Odoo - Sample 3 for three columns

เครื่องบินกระดาษพับ1+2

ราคา 80 บาท

Odoo - Sample 3 for three columns

กระดาษลายพับเครื่องบิน

ราคา 40 บาท

หนังสือได้รับรางวัล