หนังสือมาใหม่

Odoo - Sample 1 for three columns

ปรุงโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อร่อย
พิมพ์ครั้งที่ 7

ราคา 200 บาท

Odoo - Sample 1 for three columns

ระบบส่งอาหารอัจฉริยะของพืช

ราคา 50 บาท

Odoo - Sample 2 for three columns

สนุกกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว...ใบเลี้ยงคู่

ราคา 50 บาท

Odoo - Sample 3 for three columns

การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง
(
 Pattern Recognition and Machine Learning )

ราคา 350 บาท

หนังสือขายดี

Odoo - Sample 1 for three columns

อาณาจักรมด
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

ราคา 65 บาท

Odoo - Sample 2 for three columns

น้ำหมักชีวภาพ

ราคา 90 บาท

Odoo - Sample 3 for three columns

คู่มือน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค
ฉบับชาวบ้าน

ราคา 65 บาท

Odoo - Sample 3 for three columns

ข้าวหอมมะลิ

ราคา 75 บาท

หนังสือได้รับรางวัล