คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (CAE)

คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (CAE)

350.00 ฿ 350.0 THB

350.00 ฿

Add to Cart

In Stock


คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม

COMPUTER-AIDED ENGINEERING (CAE)

     ภายในเล่มประกอบด้วยการอธิบายเนื้อหาของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุมอย่างครบถ้วน โดยเริ่มตั้งแต่การอธิบายสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยที่ครอบคลุมปัญหาทางวิศวกรรมที่จะวิเคราะห์ ตามด้วยการสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟไนต์วอลุม จากนั้นจึงยกตัวอย่างปัญหาทางวิศวกรรมสำหรับประเภทปัญหานั้น ๆ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ CAE 3D ซึ่งนำมาเป็นเครื่องมือหลักประกอบการเรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณทางวิศวกรรมอย่างครบกระบวนการตั้งแต่เข้าใจทฤษฎีจนกระทั่งลงมือใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเอง

     เกี่ยวกับซอฟแวร์ CAE 3D
     ซอฟต์แวร์ CAE 3D เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (computer-aided engineering: CAE) ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในสามมิติ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ เช่น มีรายการคำสั่งและขั้นตอนการใช้งานต่างๆ ที่เข้าใจง่าย มีการติดต่อกับผู้ใช้ทั้งหมดเป็นแบบกราฟิก (graphical user interface: GUI) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows operting system) เป็นต้น ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดยคณะผู้วิจัยในประเทศไทย โดยทุนวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำหรับซอฟแวร์ CAE 3D เวอร์ชันที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.mtec.or.th/cae3d มาติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ CAE 3D นี้ ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน จึงเหมาะกับการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ CAE นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมได้หลากหลายประเภท

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 407401
น้ำหนัก: 350 กรัม 
ISBN: 978-616-12-0600-0
ผู้แต่ง: สมบูรณ์ โอตรวรรณะ เกียรติศักดิ์ เหงี่ยมสูงเนิน และ อธิพงษ์ มาลาทิพย์
บรรณาธิการ: สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
พิมพ์: ครั้งที่1 / กรกฎาคม 2562
จำนวนหน้า: 207 หน้า 
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 17x24.3x1.4


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)