การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง

การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง

350.00 ฿ 350.0 THB

350.00 ฿

Add to Cart

In Stock


การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง

Pattern Recognition and Machine Learning

พิมพ์ครั้งที่ 2

     ปัจจุบันคำว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นคำที่คุ้นหูกันยิ่งขึ้น เพราะปรากฏอยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ที่เราจะพบเห็นกันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไร้คนขับ (Self-Driving Car) หรือระบบร้านค้าปลีก เช่น Amazon Go ที่ลูกค้าสามารถหยิบสินค้าและเดินออกไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อคิวเพื่อชำระเงิน เป็นต้น

     หนังสือ “การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง (pattern recognition and machine learning)” นับเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มแรกๆ ในสาขาปัญญาประดิษฐ์ ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่ครบถ้วนและไล่เรียงลำดับจากง่ายไปยาก ลงลึกในทฤษฎีและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการพื้นฐานในศาสตร์ด้านนี้ ก่อนที่จะไปพัฒนาต่อยอดเป็นวิธีการใหม่ๆ ต่อไป เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการทำงานวิจัยและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลสอนนักศึกษาในสถาบันต่างๆ

     “การรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง” จึงเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ที่ต้องการเข้าใจและประยุกต์ใช้ในเรื่องของการรู้จำรูปแบบและการเรียนรู้ของเครื่อง และต้องการความเข้าใจเนื้อหาวิชาการเชิงทฤษฎีที่ถูกต้อง สมบูรณ์ ควรจะต้องมีไว้คู่กาย


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 406585
น้ำหนัก: 550 กรัม 
ISBN: 978-616-12-0528-7
ผู้แต่ง: สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
บรรณาธิการ: ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์
บรรณาธิการต้นฉบับ: บุญเสริม กิจศิริกุล, วศิน สินธุภิญโญ และ อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
พิมพ์: ครั้งที่2/ พฤษภาคม 2562
จำนวนหน้า: 206 หน้า 
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21.2x29.4x1.1


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)