รถพลังลม

รถพลังลม


In Stock


รถพลังลม

คู่มือผู้เรียนและคู่มือสำหรับจัดกิจกรรมแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)

     รถพลังลม ชุดกิจกรรมฝึกคิดแบบสะเต็ม ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่มาออกแบบสร้างรถของเล่นโดยการใช้พลังงานจากลม ผ่านการถ่ายทอดความคิดจากการร่างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 406200
น้ำหนัก: 300 กรัม
ISBN: 978-616-12-0401-3
ผู้แต่ง: พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต
บรรณาธิการ: ฤทัย จงสฤษดิ์
ภาพประกอบ: ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช
ออกแบบรูปเล่ม: ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช
พิมพ์: ครั้งที่2 / กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: คู่มือผู้เรียน 20 หน้า, คู่มือจัดกิจกรรม 28 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 25.7x32x2


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)