ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สนุกกับพันธุศาสตร์ IS IT ME?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สนุกกับพันธุศาสตร์ IS IT ME?

55.00 ฿ 55.0 THB

55.00 ฿

Add to Cart

In Stock


IS IT ME?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สนุกกับพันธุศาสตร์

     ไขความลับลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่น สู่ รุ่น และเหตุผลที่ว่าทำไม? "สารพันธุกรรม" เป็นตัวกำหนดลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต "IS IT ME" คือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สนุกกับพันธุศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครองใช้เป็นกิจกรรมเสริมบทเรียนเรื่อง "พันธุศาสตร์"


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 406119
น้ำหนัก: 260 กรัม
ISBN: 978-616-12-0502-7
ผู้แต่ง: สุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล
บรรณาธิการ: จิดากาญจน์ สีหาราช
ภาพประกอบ: ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช
ออกแบบรูปเล่ม: ณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช
พิมพ์: ครั้งที่1 / กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 53 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.3x1.3


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง