พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา

พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา

490.00 ฿ 490.0 THB

490.00 ฿

Add to Cart

In Stock


พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา

     หนังสือ "พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา" เล่มนี้ เป็นผลการศึกษาสำรวจทางด้านพฤกษศาสตร์และการรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก ตามโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาระสำคัญได้บรรยายถึงลักษณะของพรรณไม้แต่ละวงศ์พืชที่พบจำนวน 126 วงศ์ พร้อมแจกแจงภาพประกอบในแต่ละวงศ์ เช่น วงศ์กุหลาบป่า วงศ์โป๊ยกั๊ก วงศ์พญาไม้ วงศ์โพธิ์สามหาง วงศ์ขิงข่า และวงศ์กล้วยไม้ เป็นต้น เพื่อความรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 406004
น้ำหนัก: 980 กรัม
ISBN: 978-616-12-0466-2
เรียบเรียง: ชวลิต นิยมธรรม และ พาโชค พูดจา
บรรณาธิการ: ชวลิต นิยมธรรม
ภาพประกอบ: ชวลิต นิยมธรรม, พาโชค พูดจา, สุนทร โต๊ะดำ, บำรุง ครุกานันต์ และมานพ ผู้พัฒน์
พิมพ์: ครั้งที่1 / สิงหาคม 2559
จำนวนหน้า: 388 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.2x2.6


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)