กว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้า

กว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้า

120.00 ฿ 120.0 THB

120.00 ฿

Add to Cart


กว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้า

     หนังสือ "กว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้า" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาพเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านระบบราง ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟยกระดับ โดยเนื้อหาภายในจะอธิบาย 4 ส่วน ประกอบด้วย

          1. แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร
          2. วิธีการก่อสร้าง ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
                    - การเปิดผิวดิน
                    - งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
                    - ขั้นตอนก่อสร้างทางยกระดับ
          3. วิธีการเตรียมตัวก่อนการให้บริการ
          4. การปฏิบัติตนสำหรับผู้ใช้บริการ รายละเอียดและภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของระบบรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 406002
น้ำหนัก: 210 กรัม
ISBN: 978-616-12-0482-2
ผู้แต่ง: รณลักษมิ์ เหมนิธิ
บรรณาธิการ: สฤษฎ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล และ ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์
ออกแบบรูปเล่ม: จุฬารัตน์ นิ่มนวล และ ฉัตรทิพย์ สุริยะ
พิมพ์: ครั้งที่1 / กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า: 40 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 23.5x23.5x0.5


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)