การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่

การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่

100.00 ฿ 100.0 THB

100.00 ฿

Add to Cart

In Stock


การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่

การเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด

      หนังสือ "การเพาะเลี้ยงไรแดงยุคใหม่: การเลี้ยงเพื่อผลิตไข่ไรแดง 4 ชนิด" เป็นการรวบรวมและประมาลผลงานการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไรน้ำในประเทศไทยและประสบการณ์การศึกษาวิจัยของผู้เขียนเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการและส่วนประกอบทางเคมีประโยชน์การศึกษาการเพาะเลี้ยงไรแดง ไรแดงเล็ก และไรแดงเทศ ในเล่มมีภาพประกอบที่จัดทำขึ้นใหม่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาที่สอนและศึกษาเกี่ยวข้องกับการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำมีชีวิต เป็นต้น เนื่องจากวิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องใหม่ และชนิดไรแดง 3 ชนิดจากจำนวน 4 ชนิด เป็นไรแดงที่คนไทยไม่รู้จักและคุ้นเคยมาก่อน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้นอกจากจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพแล้ว ยังใช้เป็นฐานความรู้สำหรับการศึกษาต่อยอดในอีกหลายแขนงวิชา


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 405734
น้ำหนัก: 180 กรัม
ISBN: 978-979-953-607-3
ผู้แต่ง: นุกูล แสงพันธุ์, เอื้ออารี สุขสมนิตย์ และ พิสมัย เฉลยศักดิ์
พิมพ์: ครั้งที่1 / กันยายน 2559
จำนวนหน้า: 48 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.5x0.5


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)