คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม

คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม

150.00 ฿ 150.0 THB

150.00 ฿

Add to Cart

In Stock


คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม

     หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ โดยเป็นแนวทางสำหรับเทศบาล ผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรฐาน IFOAM

     โดยเนื้อหาในเล่มได้ครอบคลุมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทานการเกษตรทั้งชนิดเปียกและชนิดแห้งในระดับอุตสาหกรรมที่มีกำลังผลิต 100 ตัน และ 5 หมื่นลิตรต่อเดือน

     หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการจัดการขยะอินทรีย์ รวมถึงเกษตรกรที่ผลิตพืชผลอินทรีย์ สำหรับเป็นแนวทางในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในระดับอุสหกรรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงตอบสนองต่อนโยบายด้านการผลิตอาหารอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในลำดับถัดไป


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 405469
น้ำหนัก: 175 กรัม 
ISBN: 978-974-8445-71-7
ผู้แต่ง: อานัฐ ตันโช
พิมพ์: ครั้งที่1 / กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า: 121 หน้า 
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 14.7x20.9x0.9


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)