เอ็นไซม์และการประยุกต์ใช้

เอ็นไซม์และการประยุกต์ใช้

150.00 ฿ 150.0 THB

150.00 ฿

Add to Cart

In Stock


เอ็นไซม์และการประยุกต์ใช้

     หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากปริทัศน์ (Review) หรือทบทวนบทความเชิงวิชาการ และจากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับเอ็นไซม์ของไบโอเทค ที่มีศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย โดยเนื้อหาในหนังสืออยู่ในรูปแบบกึ่งตำราทางวิชาการที่เข้าใจง่าย ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการได้ รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาหรือนักวิจัยได้นำไปประยุกต์ใช้สร้างโจทย์งานวิจัย นอกจากนั้นยังอาจใช้เป็นแนวทางสำหรับภาคอุตสาหกรรม ที่จะนำเอนไซม์ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วนคือ

     (1) ความรู้พื้นฐานด้านเอ็นไซม์
     (2) เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เอ็นไซม์ และ
     (3) การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเนื้อหาในสองส่วนแรกจะอยู่ในรูปแบบของ e-book (CD ซึ่งแนบไว้ท้ายเล่ม)

     และเนื้อหาของหนังสือภายในเล่มจะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได้แก่ การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ในอุตสาหกรรมต่างๆ การผลิตสารเคมีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมพลังงานและการนำเอ็นไซม์ไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เป็นต้น


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 403523
น้ำหนัก: 220 กรัม
ISBN: 978-616-12-0294-1
ผู้แต่ง: รัชดาภรณ์ ศรีปรางค์ โคบายาชิ, วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ผล, นิรันดร์ รุ่งสว่าง, ฮาจิเมะ โคบายาชิ (Hajime Kobayashi) และ ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
บรรณาธิการ: นำชัย ชีววิวรรธน์
พิมพ์: ครั้งที่1 / สิงหาคม 2556
จำนวนหน้า: 72 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.3x0.5


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)