พจนานุกรมยุคดิจิทัล

พจนานุกรมยุคดิจิทัล

250.00 ฿ 250.0 THB

250.00 ฿

Add to Cart

In Stock


พจนานุกรมยุคดิจิทัล

     หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงบทบาทคอมพิวเตอร์ที่ช่วยพัฒนาพจนานุกรมด้านต่างๆ โดยสาระกระจายอยุ่ในแต่ละบทและเข้มข้นในบทที่ 5 ซึ่งให้ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้อ่านที่สนใจพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมไว้ใช้งานด้วยตัวเองสามารถเรียนรู้หลักการและฝึกหัดเขียนโปรแกรมพจนานุกรมระดับพื้นฐาน และถ้าต้องการพัฒนาต่อยอดความรู้ก็สามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่ผู้เขียนระบุไว้ในเล่มทั้งหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ

     เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
          บทที่ 1 วิวัฒนาการของพจนานุกรม
          บทที่ 2 คุณสมบัติและประเภทของพจนานุกรม
          บทที่ 3 การออกแบบและวิธีสร้างพจนานุกรม
          บทที่ 4 ความหมายในพจนานุกรม
          บทที่ 5 คอมพิวเตอร์กับการสร้างพจนานุกรม
          บทที่ 6 อนาคตกับพจนานุกรม


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 403113
น้ำหนัก: 355 กรัม
ISBN: 978-616-12-0227-9
ผู้แต่ง: พรพิมล ผลินกูล และ กนกอร ตระกูลทวีคูณ
ออกแบบรูปเล่ม: นริสา กอยรรยง
พิมพ์: ครั้งที่1 / กันยายน 2555
จำนวนหน้า: 292 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 14.6x20.9x1.85


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)