คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

220.00 ฿ 220.0 THB

220.00 ฿

Add to Cart

In Stock


คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

Thai Electronic Corpus

เนื้อหาของหนังสือมีทั้งหมด 5 บทดังนี้

     บทที่ 1 กล่าวถึงความหมายของคลังข้อมูลและคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประโยชน์ของคลังข้อมูล ประวัติความเป็นมาของการสร้างและใช้ประโยชน์คลังข้อมูล ยุคต่างๆ ของการสร้างคลังข้อมูล คลังข้อมูลภาษาสำหรับงานวิจัยต่างๆ

     บทที่ 2 เป็นเรื่องของการสร้างคลังข้อมูล โดยเฉพาะคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างคลังข้อมูล การวางแผน การรวบรวมข้อมูล การออกแบบ การกำกับข้อมูล เทคโนโลยีและโปรแกรมสำหรับการสร้างคลังข้อมูล ตัวอย่างของการสร้างคลังข้อมูลภาษาไทยสำหรับงานต่างๆ ทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

     บทที่ 3 คุณสมบัติภาษาไทย ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาไทยอันเป็นพื้นฐานสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติภาษาไทย ได้แก่ ลักษณะภาษาไทย พลวัตของภาษาไทย ไวยากรณ์ภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์

     บทที่ 4 การวิเคราะห์ภาษาไทยในระดับต่างๆ ได้แก่ เสียง คำ ประโยค ข้อความ ความหมาย รวมทั้งตัวอย่างของการวิเคราะห์ภาษาไทยสำหรับงานด้านภาษาศาสตร์และงานประมวลผลภาษาธรรมชาติ ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาษาไทย

    บทที่ 5 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน อนาคตของคลังข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการสร้างคลังข้อมูลภาษาไทย


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 402343
น้ำหนัก: 220 กรัม
ISBN: 978-616-12-0139-5
ผู้แต่ง: พรพิมล ผลินกูล
ออกแบบรูปเล่ม: นริสา กอยรรยง
พิมพ์: ครั้งที่1 / เมษายน 2554
จำนวนหน้า: 290 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 14.5x20.9x1.2


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)