สุขภาพดีด้วยโปรไบโอติก

สุขภาพดีด้วยโปรไบโอติก

90.00 ฿ 90.0 THB

90.00 ฿

Add to Cart

In Stock


สุขภาพดีด้วยโปรไบโอติก

พิมพ์ครั้งที่ 2

     การมีสุขภาพดีเริ่มต้นจากระบบภายในร่างกาย หากเข้าใจถึงระบบการทำงานของร่างกาย ตั้งแต่สุขภาพของลำไส้จนถึงระบบทางเดินอาหารที่มีผลต่อสุขภาพโดยรวม ตลอดจนการทำงานของ "จุลินทรีย์โปรไบโอติก" ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ จะช่วยให้เรารู้จักวิธีดูแลสุขภาพร่างกายอย่างถูกต้องมากขึ้น

     หนังสือชุดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย จุลินทรีย์โปรไบโอติก รวมทั้งการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย กับแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพให้เกิดความสมดุลโดยเริ่มตั้งแต่การดูแลระบบทางเดินอาหารไปจนถึงระบบขับถ่าย และแนวทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมากกว่าการบำบัดรักษา ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 401684
น้ำหนัก: 210 กรัม
ISBN: 978-616-12-0074-9
ผู้แต่ง: ไชยวัฒน์ ไชยสุต
บรรณาธิการ: ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์ และ จินตนา ศรีธิหล้า
ภาพประกอบ: ศิลปวัตร วิศาลศักดิ์
ออกแบบรูปเล่ม: ศิลปวัตร วิศาลศักดิ์
พิมพ์: ครั้งที่2 / สิงหาคม 2557
จำนวนหน้า: 76 หน้า
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.2x0.5


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)