น้ำหมักชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพ

90.00 ฿ 90.0 THB

90.00 ฿

Add to Cart

In Stock


น้ำหมักชีวภาพ

พิมพ์ครั้งที่ 2

     หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำหมักพืช ตลอดจนความรู้และแนวทางในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักพืชให้มีความปลอดภัยและได้คุณภาพต่อการบริโภค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมากกว่าการบำบัดรักษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 401643
น้ำหนัก: 240 กรัม 
ISBN: 978-616-12-0075-6
ผู้แต่ง: ไชยวัฒน์ ไชยสุต
บรรณาธิการ: ศศิธร เทศน์อรรถภาคย์, อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์ และ จินตนา ศรีธิหล้า
ภาพประกอบ: ศิลปวัตร วิศาลศักดิ์
ออกแบบรูปเล่ม: ศิลปวัตร วิศาลศักดิ์
พิมพ์: ครั้งที่2 / สิงหาคม 2557
จำนวนหน้า: 86 หน้า 
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 21x29.2x0.6


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)