คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

150.00 ฿ 150.0 THB

150.00 ฿

Add to Cart

In Stock


คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์

พิมพ์ครั้งที่ 5

     ภายหลังจากหนังสือเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและหนังสือไส้เดือนตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2548-2550 ก็ได้รับความสนใจจากผู้เลี้ยงไส้เดือนดินจำนวนมาก ทั้งเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยหมัก และ เพาะขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาหลายปีทำให้ทราบถึงปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไส้เดือนดิน ระบบโรงเลี้ยงไส้เดือนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในระดับครัวเรือน ซึ่งได้พัฒนาเรื่อยมาจนได้รูปแบบและเทคนิคใหม่ๆ มากมายที่เหมาะสมกับการเลี้ยงไส้เดือนดินในประเทศไทย องค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาหลายปีได้ถ่ายทอดลงในคู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์เล่มนี้แล้ว ผู้สนใจสามารถสึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 400824
น้ำหนัก: 185 กรัม 
ISBN: 978-974-8287-20-1
ผู้แต่ง: อานัฐ ตันโช
พิมพ์: ครั้งที่5 / เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 114 หน้า 
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 14.7x21x0.9


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)