คู่มือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

คู่มือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

90.00 ฿ 90.0 THB

90.00 ฿

Add to Cart

In Stock


คู่มือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

พิมพ์ครั้งที่ 4

     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านเทคนิคการผลิตพืชในระบบไฮโดรโพนิคส์ มาถ่ายทอดภาพและภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อให้ผู้ปลูกสามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้ง่าย ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหาในส่วนของการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในด้าน การติดตั้งระบบปลูก การเตรียมสารละลายที่ใช้ในระบบปลูก วิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปลูก รวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาโรคและความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปลูกด้วย

     คู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติได้จริง สำหรับการปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิคส์ทั้งแบบการค้า และปลูกรับประทานภายในบ้าน


รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า: 400404
น้ำหนัก: 120 กรัม 
ISBN: 974-229-906-4
ผู้แต่ง: อานัฐ ตันโช
พิมพ์: ครั้งที่4 / มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า: 66 หน้า 
ขนาด(กว้างxยาวxหนา) cm: 14.7x21x0.5


ก่อนชำระเงิน 
โปรดรอการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 วันทำการ 
(จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)