แจ้งชำระเงิน

Odoo image and text block


วิธีส่งหลักฐานการชำระเงิน

1. ถ่ายภาพหลักฐานการชำระเงิน หรือ สแกนเป็นไฟล์

2. ส่ง "หลักฐานการชำระเงิน" มาที่

 nstdabookstore@nstda.or.th หรือ  0 2564 7015

3. พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ ดังนี้

  • หมายเลขคำสั่งซื้อ

  • ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

  • ที่อยู่สำหรับออกนามในใบเสร็จรับเงิน

  • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เมื่อศูนย์หนังสือ สวทช. ได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ตามรายละเอียดที่แจ้งมา ภายใน 3 วันทำการ